NASTAVENÍ MECHANISMU PÁK DVOU-SERVOVÉHO KŘÍDLA

V modelech F3k - DLG (Discus Launch Glider), je standardně křídlo osazeno dvěma servy, každá polovina křídla jedním. Řídící plochy křídel jsou využity ve funkci křidélek (aileronů) a současně ve funkci klapek (flaperonů). Důležitým základem jejich správné činnosti je mechanické seřízení včetně úhlů tohoto převodu. Viz obrázek.

 

ČERVENOU barvou je zvýrazněná skutečná středová poloha páky serva a současně poloha řídící plochy! Lze říct, že je shodná se spodní max. výchylkou křidélka(+10° ail). ČERNOU barvou je označena základní letová poloha, servo není ve své středové poloze, bude popsáno dále. ZELENOU barvou je označena horní max. poloha výchylky křidélka(-17° ail). ORANŽOVOU barvou je označena horní max. poloha klapky(-3° flap) a MODROU barvou je označena dolní max. poloha klapky(+40° brake), ve funkci brzdy. Na obrázku je znázorněna tzv. diferenciace výchylek kormidel, která se používá z důvodu rozdílného aerodynamického odporu na horní a spodní straně křídla. Je to kompenzace aerodynamických sil které jsou na nesouměrných profilech  nesouměrné(nevyvážené). Výchylka dolů bývá menší, než výchylka nahoru. Na obrázku je velikost výchylek zakreslena v úhlových stupních, tak jak to bývá uvedeno v různých setupech. Rovněž je uvedena přibližná délka pák na servu a na kormidle. Úhel mezi osou páky (řídící plochy) a mezi osou samotné řídící plochy je 80°. 

Programování Tx
nebo jiného počítačového vysílače úzce souvisí se správným nastavením serv křídla. Pokud jsme mechanicky nastavili servo vůči řídící ploše křídla podle výše uvedeného obrázku, tak osa kormidla je při poloze serva v jeho původním středu mírně posunuta dolů. Abychom tuto výchylku vykompenzovali, je nutné v našem vysílači nastavit tzv. limit serva, a jeho prostřednictvím posunout výchozí středovou pozici serva do jiné polohy. Funkce se jmenuje Sub-Trim, a její pomocí nastavíme polohu nového středu serva, na obrázku je to znázorněno červenou křivkou v grafu, zachyceno podle následujícího obrázku:

 

Programování OPEN 9Tx
ve vysílači otevřeme menu vybraného modelu, přejdeme na položku 7/12, LIMITY. Středy serv se nastavují v prvním sloupci zleva (vedle čísla příslušného kanálu), u tohoto modelu jsou serva v křídlech na kanálech 3 a 4, neboť je použit pouze 4kanálový přijímač. Pro úplnost, na kanálech 1 a 2 je V a S. Viz následující obrázek:

 

Programování COMPANION 9x
Pokud používáte současně k programování i tento SW, na kartě Limity to je velice přehledné, následující obrázek

 

Mixy F3k v COMPANION 9x
V tomto SW, na kartě Mixer je to nastavené takto, na pozici CH15 je virtuální spínač stopek, následující obrázek (až to doladím, vyměním za aktuální)

Popis a vysvětlení jednotlivých položek mixů doplním někdy později. Jen co počasí dovolí zálet nového modelu, které bude to aktuální.

Virtuální spínače F3k v COMPANION 9x
V tomto SW, na kartě Virtuální spínače je to nastavené takto, VS2,3 a 4 je virtuální spínač stopek, který se zapne po zapnutí vysílače. Určitě by to šlo udělat jednodušeji. VS9 a 10 navazují na kartu Mixer, jedná se o spínač stopek, ovládaný kniplem výškovky. Sepne se jeho vychýlením (krátkodobě) na "potlačeno" víc jak 70% (jen tak lehce ťuknete do kniplu, a nešmátráte po jiných spínačích, ztráta výšky asi 3m, záleží na tom, jak se cítíte a jak jste zdatným pilotem! Jaké je momentální povětří, možná proto jsem byl na zemi skoro vždy o 1sec dřív, než ostatní!), následující obrázek

 

CC. Neoznačené obrázky jsou použity z manuálu Open9x a screenshoty z programu Companion9x.
25.12.2013

Jelikož období, kdy jsem požíval výše popsaný SW nenávratně skončilo, nebudu se tomu v popisech dále věnovat. Pokud sem náhodou kdokoliv zabloudí, a bude mít zájem zmíněnou problematiku konzultovat, ozvěte se mi na e-mail, uvedený na úvodní stránce, a je možné tuto problematiku dále rozvíjet formou "SZ".

top - nahoru

[CNW:Counter] --1

Rudolf Brym, Brno. Založeno 2001

Přečtěte si podmínky Creative Commons License - non commercial

 

 

 

 

 

 

Úvod Počasí Předpověď  Fotogalerie  Vosa TeamTipy a TrikySoutěžeOdkazy