BRNO

To důležité na úvod!  Celé Brno se nachází v obvodu letiště Tuřany, jedná se o prostor CTR, a veškeré činnosti ve vzdušném prostoru v  tomto prostoru tedy musí být s vědomím řídící věže! Z toho dále vyplývá, že nemůžete létat výš, než 100m nad terénem. Respektujte všechna nařízení a vyhlášky! V opačném případě se vystavujete nebezpečí, že dojede během chvilky Policie ČR a budete předáni do správního řízení, kde hrozí likvidační sankce! Stává se to docela často.

Letiště Medlánky

Dříve nejznámější, rovněž i nejpoužívanější brněnskou plochou bývalo letiště v Medlánkách. Modelářskou plochu udržoval  RC Model klub Brno. Od roku 2009 je celý areál ve správě AK Brno Medlánky, vjezd do areálu je pouze na zvláštní povolení pro vybrané a stanovené hosty. ZDE je převzatý text o stavu na jaře 2010. Dříve místo konání soutěží Mega - Cup, soutěží RC maket a dalších. Jen málokterý modelář i z dalekého okolí zde nebyl. Bývala zde udržovaná asfaltová plocha, udržované travnaté plochy, nízce sečené. KANÁLOVÝ ROŠT  pro snadný přehled použitých modelářských kanálů přítomnými modeláři. mapka A jaký je stav v r.2012, zprávu mám zprostředkovanou: platí stále, co je výše uvedeno, závora, ale létá se. Jedná se o modelářsky využívanou plochu, s klidem píši v centru města. O víkendech je provoz docela hustý, doplněný rodinami s dětmi, výletníky i pejskaři. Do budoucna je do této lokality plánovaná zástavba rozrůstajícího se města.


Dodatek pro ty, kdo chtějí vědět víc! V blízkém okolí Brna je několik soukromých modelářských letišť, obvykle na soukromých pozemcích. Užívání není zakázáno, ale platí se uživatelský poplatek. Byl jsem doposud vždy upozorněn, že správci plochy nemají zájem o prezentaci na webu, proto se omlouvám, ale respektuji jejich přání...!!!(Babice n/S, Rajhrad)  Rovněž pro ucelenou informaci: Ti, kdo se koníčku leteckého modelářství věnují intenzívně, se z větší části přesunuli na tato a podobná letiště v okolí Brna. Za zmínku stojí uvést letiště v Budkovicích, odkaz zde.

 

 

 270°  340°   270° -  340°  svahy Medlánky

270° - Hlavní svah

Tento svah býval významný v době bezmotorového létání asi před 60ti roky pro piloty místního aeroklubu. Dokázali si jeho prostřednictvím vylétat významné výkonnostní třídy. V současné době tam zřejmě půjdou ti odvážnější (někteří se sami přesvědčují, že snad kombatáři, snad, ať je po Vašem), a ani Vy tam zkušené modeláře nepotkáte.
Pouze při létání z modelářské plochy a při nalétnutí s větším modelem ke svahu lze nalétnou mírný stoupavý proud při vhodných povětrnostních podmínkách. KANÁLOVÝ ROŠT viz čtěte dále.
Modelářská dráha, v pozadí hlavní svah Hlavní svah od modelářské plochy

340° 340° -  Netopýrek

Možnost využití při směrech větru 330° - 360°.
Létání na tomto svahu je hlavně ukázkou pilotního umění a souboje s přírodou. Použitelné místo je označeno jako přírodní rezervace, s výskytem stepních rostlin. Místo je obklopeno zahrádkami, málo místa na přistání, keře. Lze použít v nouzi, pilotním "absťáku" a při určité dávce troufalosti. Pro odvážné, ale ne majitele vzácných "brusů". Místo uvedeno pouze pro úplnost, jeho charakter ho řadí do kategorie teréní nerovnost!
KANÁLOVÝ ROŠT na modelářské ploše je NUTNÉ použít pro snadný přehled použitých vysílaných pásem, kde si případný uživatel modelářského vysílače musí označit jím použitou vysílací frekvenci. To platí pro přilehlé okolí, tj. při požití travnatých ploch nebo svahů v okolí. Jednejte v zájmu bezpečnosti ostatních, ale i vlastním.
mapa                       Netopýrek z modelářské plochy

Mapka  Modelářská dráha, v pozadí Netopýrek

 

130°   130°   za Líšní

PROSTOR SE NACHÁZÍ V TZV. VYČKÁVACÍM PROSTORU CTR TUŘANY!  VÝŠKU MAX. 100m NUTNO DODRŽET! Platí důležitá informace v úvodu této stránky!
Možnost využití při směrech větru 120° - 140° - tvar terénu to umožňuje.
Jedete-li po silnici mezi starou Líšní a Slatinou, asi 200m od poslední zástavby Líšně je po levé ruce odbočka do polí, lemovaná švestkovou alejí, směrem ke dvoum věžím vysílačů mobilních operátorů. Opačným směrem se tam dostanete od kruhového objezdu křižovatky "staré" výpadovky na Vyškov. Jedete-li touto cestou stále v přímém směru, podjedete elektrické vedení a asi 50m za ním se dostaneme do terénního "kotle", který nosí při uvedeném směru větru. Tato lokalita se nachází mezi zemědělskými plochami, je částečně lemovaná stromořadím. Přistání do zemědělských porostů nebo do ruky. Doporučuji nechat automobil u  věže mobilního operátora.

top - nahoru

 

SLAVKOV a okolí

JVJJZZ 90° - 180° - 270° Větrníky

Možnost využití při směrech větru 90° - 180° - 270°

Ze silnice č.430 Brno - Vyškov odbočíte v Komořanech směrem na Dražovice, Letonice. Za Dražovicemi začnete docela strmě stoupat. Ve vrcholu stoupání minete vodárenský objekt, za nímž se odbočí polní cestou vlevo. Po ní asi ještě 1km, dojedete pod vedení VVN. Po pravé straně se nalézá svah pro východní směry větru. Pokračujete-li dál, cesta se dělí, dejte se doprava, do stoupání. Kvalita cesty značně klesla. Po příjezdu na vrchol opět upozornění na chráněnou krajinou oblast, jste na místě. Místo častých modelářských soutěží. Jenom na letošní rok 2004 je do této lokality naplánováno podle kalendáře modelářských soutěží minimálně 13 akcí, proto mne docela mrzí, že jsem tyto svahy zatím nepopsal podrobněji. Doporučuji předem nastudovat v mapě. Jako ostatní lokality, dost nám to zarostlo.
 

 

SZ    300° - 340° Němčany

Možnost využití při směrech větru 300° - 340°

Pojedete-li směrem na Bučovice, asi 1,5km za Slavkovem u Brna na křižovatce před benzínovou pumpou odbočte vlevo na docela širokou zpevněnou polní cestu. Místní zkratka do Němčan. Asi po 500m z ní odbočte vpravo, směrem k vrcholu kopce, na kterém je umístěn vysílač mobilního operátora. Ten je viditelný již z dálky. Cesta je zpevněna betonem. Jakmile začnete míjet nepatrnou loučku po levé straně cesty, jste na místě.  Doporučuji předem nastudovat v mapě. Terén tvoří malý "kotel", usměrňující směr větru, proto je zde možné létat při uvedeném rozsahu směrů větru. Svah je označen jako PŘÍRODNÍ REZERVACE. S přistáním nebývají potíže, ostrá hrana však způsobuje silné turbulentní prostředí v závětrné straně.

Němčany
Němčany

 

 

SSZSSVSVVSV 340° - 20° - 70° Výrová

  Zamíříte-li z Bučovic směrem na Vyškov, zpozorněte, pokud budete míjet první odbočku do prava, k obci Kojátky. Tuto minete, ale odhadem asi 50 až 100 m za ní odbočte doprava na polní cestu do polí. Naskytne se Vám pohled na terénní "kotel." Když jsem se ptal jiných modelářů po kopečku na tento směr větru, odpovědí mi bylo, no přece, do "Kojátek."
 
         Výrová

Výrová letecky

Možná Vás první dojem nenadchne, ale mohu ujistit všechny váhající. Díky velmi dlouhému náběhu místního terénu, to funguje zcela přesvědčivě. Nechť následující snímek je Vám důkazem. Vyfotil jsem ho svým modelem, který má letovou váhu 1kg při zatížení 40g/dm.2 jsem přidal 380g navíc, což již příliš nezvládá, ale létá a fotí!  

 Jedinou a velmi vážnou nevýhodou místního terénu je, že pokud se na místo létání chcete dostat autem, musíte ujet víc než 1 km po polní cestě. Z toho je jednoznačné, že toto místo není sjízdné v době po dešti. Dalším záporným faktorem pro modeláře z Brna je fakt, že uvedená lokalita překračuje rámec 40 km, asi o 15 km. A pokud jedete z opačného konce Brna (!), tak si raději zdůvodníte, proč tam nejezdit, když je to tak daleko. Ale kopec pro tyto směry větru, bez omezení různými ohradníky, překážkami, případně rezervací, který spolehlivě nosí pro uvedené směry, blíž k Brnu nenajdete (sice nemám vyzkoušené Kaly na Tišnovsku, ale nenabízejí tak široký výběr směru větru, a po polní cestě musíte ujet odhadem 2 km).

  A v záhlaví je uveden i směr 340°, to platí pro následující lokalitu, která se nachází asi 0,5 km dále po silnici za odbočkou Kojátky, napravo od silnice. Příjezd na vrchol kopce je ale přes zmíněné Kojátky, kolem místního ZD po panelové cestě.
 
         U Kojátek - SSZ
  u Kojájek JV   Například tam najdete i tento "kotýlek," orientace cca 130°,
 
 
         
 

u Kojátek od S

  Případně tuto hranu, orientovanou 360°, ale není k ní příjezd, museli by jste projít po obdělávaném poli. Z lokality Výrová jsou výše zmíněné terény přehlédnutelné. Navíc můžete dohlédnout na dále uvedený Větrník, nebo vrchol Němčanského kopce.
 
 

 

top - nahoru

ŽIDLOCHOVICE a okolí

V    90°    Výhon - Židlochovice, JE TAM ABSOLUTNÍ ZÁKAZ VJEZDU! uvedený rozsah použití viz převzatý text

Tento kopec je hojně využíván KOMBATÁŘI, byl několikrát zmíněn jako místo konání soutěží kombatů z EPP v modelářských časopisech. Text popisu cesty jsem převzal  ze stránky www.modelcentrum.cz/plochy/list_plochy. Snímky uvedeného místa je možné si prohlédnout rovněž na uvedeném odkaze. Souřadnice pro GPS navigaci místa pro vjez na asfaltku, vedoucí na kopec Výhon, nebo dále podle popisu níže:

Výhon z Blučinské strany (Brno)
Pěkné svahy, vhodné pro bláznivé kombaťáky i klidnější polétání. Všechny svahy jsou přístupné po asfaltové silnici, pouze na jeden se musí ještě kousek po polní cestě. Přistávat se dá zcela bez problémů na polích za hranou. Asfaltka je nejsnáze přístupná od dálnice Brno-Bratislava. Sjede se na Židlochovice a na odbočce do Blučiny se prostě neodbočí, ale jede se rovně, přímo do kopce. Asfaltka se klikatí a na "křižovatce" se dá odbočit vlevo. Po levé ruce je "Rokle" vhodná na SV-V (10-60(80) stupňů), na konci jsou "Terasy" na V-J (90-170 stupňů). Pokud se na této "křižovatce" neodbočí, ale pokračuje se rovně, pak se dojede skoro na vrchol a následuje odbočka vpravo k vrcholu. Po levé ruce jsou "Malé terasy" na JZ (200-240 stupňů), ale ty moc nenosí. Dá se na nich lítat až v poměrně velké výšce, protože o kus vpředu je ještě jedna hrana a ta druhá už prostě nefunguje. Ideální je elektrolet nebo to vytáhnout gumicukem. Pokud se dojede na konec asfaltky, musí se ještě asi 200 metrů po polní cestě, pak doprava a dalších 150 metrů. (Pozor! Neodbočit už po pár metrech na prvním rozcestí.) Tam jsou "Strže" na Z-SZ (270-360 stupňů). Moc pěkné polétání při západech slunce. Ale pozor. Tento poslední svah je součástí nějaké chráněné oblasti, tak tam ty koniklece moc nepošlapte. Ono je tam těch svahů ještě víc, ale tohle jsou asi ty nejhezčí a osvědčené.  Fotogalerii popsaných míst najdete na adrese http://www.volny.cz/rkolbabek/svahy.htm (bylo, ještě že jsem to uložil)
Pro kombaty viz i Malhostovická Pecka - kopce Brno-sever

 

V  135° 180°230°  90° - 130° - 180° - 230°   Pouzdřany 

Cestu je potřeba předem nastudovat v mapě, svah se nachází jižně od obce Vranovice. Variant příjezdu je několik, jedná se o jižní směr od Brna, směrem Břeclav, asi v polovině cesty. Za obcí Pouzdřany směrem na Popice, asi po 0,5km se tyčí monumentální svah, z dálky je patrno že je jen travnatý, téměř bez jiného porostu. Jedná se o Pouzdřanskou step, chráněnou krajinou oblast. Auto necháváme hned u silnice, na odbočce do vinohradů. (Loc:48°56'16.69"N, 16°38'36.96"E) Nemají tady rádi ani modeláře, a vůbec ne padáčkáře. Při velkém naštvání dokáží propíchnout i gumy kol Vašeho auta. Musíte absolvovat výstup s převýšením 70m, ale polétání stojí za to. Obzvláště pro JZ směr větru. Je to pan Kopec, kam jezdím rád. A pokud na Vás bude někdo zespodu, z úpatí kopce pokřikovat: "Slezte z toho kopce!  Rezervace", jedná se asi o dr. Matušku, ředitele chráněné krajinné oblasti Pálavské Vrchy, proslulého takovým chováním. Nemá rád hlavně padáčkáře, nás konkrétně nevyháněl, ale nejezdím tam zase tak často.
S

                

 

 

   top - nahoru

ČERNÁ HORA a okolí

90°   (V)  90°    Boskovice

Těsně za Boskovicemi severozápadním směrem na Podolí (směr Letovice) je kopec s vysílačem mobilního operátora. Je nepřehlédnutelný již ze silnice, na vrchol vede odbočka polní cestou. Jedinou překážkou je zmíněný vysílač. Hodnocení - terénní nerovnost!
 

Boskovice pro východní směr

Boskovice

 

360°   (S) 360°  Býkovice

Možnost využití při směrech větru 340° - 20°

Při jízdě po silnici č.43 Brno - Svitavy, odbočíme z hlavního tahu do obce Černá Hora, místní komunikací nejprve směrem na Žernovník, ale po 0,5km doprava směrem na obec Býkovice. Asi po 3 km dojedeme na terénní zlom, lokalita Mučedník, z něhož se nám otevře pohled do celého údolí s výše zmíněnou obcí. Doporučuji předem nastudovat v mapě. Před námi se rozprostírá asi 0,5 km (i více) dlouhá hrana svahu, sloužící jako pastvina zemědělcům, a z těchto důvodů je obehnána elektrickým ohradníkem. Polní cesta vede zhruba po hraně svahu, za cestou směrem od hrany je obdělávané pole.
Pozor! Vstupujete na soukromý pozemek.
Toto místo je velmi oblíbeno i "padáčkáři", kterých tu za příznivých podmínek potkáte hned několik. Jedná se doslova o školní svah, s převýšením cca 50m.

Býkovice

 

90° 135°  (V)  90°   Lysice

Jižně od Lysic je kopec Marek, který je asi z poloviny zalesněn. Mezi stromy je však na východní směr asi 100m mezera, která při uvedeném směru větru docela nosí. Přístup ze silnice Lysice - Žerůtky pěšky, nebo z vrcholu, kam lze dojet po polních cestách z obce Býkovice nebo Lačnov (soukromé polní letiště).
 

 

top - nahoru

TIŠNOVSKO

135°230° 270° 135°- 180°- 270°  Dolní Loučky

Svahy pro jihovýchodní, jihozápadní a západní vítr je po pravé straně od vrcholu stoupání silnice Tišnov - Dolní Rožínka, asi 1,5km před obcí Kaly. Auto můžete zaparkovat obvykle na skládce škváry hned u silnice. Z kóty 463 Křivoš, jsou vidět v údolích obce Lomnička, v pozadí Železné (asi východně), Tišnov (jihovýchodně) a Dolní Loučky (jihozápadně). Svah pro jihovýchodní vítr najdete, přijedete-li od Tišnova, pod lesíkem vlevo od skládky škváry.
Bez dalšího komentáře, jen vyzkoušet a neprovokovat. A pod lesem napravo od silnice je svah bez porostů, pro jihovýchodní vítr, pěkně viditelný již během jízdy do dané lokality.

Křivoš Křivoš, pro JV směr Křivoš, pro JZ směr
Křivoš, z vrcholu, starší snímek Křivoš, pro JV směr, pohled ze silnice na Dolní Loučky Křivoš, pro JZ směr z protějšího kopce

 

290°320° 70° 290°- 310°, 70°  Kaly

Z kóty 506 Babylón je vidět severním směrem Doubravník, východním směrem obec Lomnice. Cestu je potřeba nastudovat předem v podrobné turistické mapě, případně z letecké mapy na Seznamu je cesta na kopec celkem patrná. Na místo se dostanete, pokud vjedete do samotné obce Kaly, a projedete až na polní cestu směrem k uvedené kótě. Musíte ujet víc než 1 km po polní cestě. Z toho je jednoznačné, že toto místo není sjízdné v době po dešti.
 

Kaly  Z - SZ Kaly  SZ Kaly  V - SV
Kaly pro směr Z - SZ Kaly pro směr SZ Kaly pro směr V -SV

 

45°     45°  Kovářová

Pravděpodobná možnost využití při směrech větru 10° - 50°

Po silnici Tišnov - Nedvědice - Bystřice nad Perštejnem. V Nedvědici  hned u kostela zatáčkou vlevo začíná stoupání do obce Kovářová (542m n. m.),velké stoupání(!). Již před vjezdem do vesnice vidíte po pravé straně nenápadný obhospodařovaný kopeček s vodárnou a dřevěným křížem (? asi jsem se špatně díval). Jeho opačná strana umožňuje létání při severním a severovýchodním větru. Tato situace se obvykle vytváří v létě i v zimě, je-li řídícím meteorologickým útvarem počasí u nás výrazná tlaková výše nad Ukrajinou. Na hřebeni je jednoduché elektrické vedení(22kV), které při létání nevadí(!) zkušeným borcům, svah pro východní vítr je asi 600m vlevo(?).
(!?) = moje poznámka, viz čtěte dále.


Podle mého osobního názoru a vlastního průzkumu mohu doplnit následující informaci: v době(=v r. 2002  2x osobně navštíveno!) je uvedené místo příležitostně využíváno jako pastvina pro dobytek, evidentními náznaky je obehnání el. ohradníkem. Tento ohradník je v sezóně, kdy je tato , ale i okolní pastviny využívány, POD NAPĚTÍM! A ta zvířata, (krávy) jsou děsně zvědavý zvířata, takže určitě počítejte s tím, že budou-li v této ohradě, tak si Vás určitě přijdou očmuchat a olíznout!!! Nevím, co udělají potom, jsou dost plachá, memám ale tak silnou povahu a raději jsem to vzdal. Osobně vyzkoušeno. Taky z ohradníku lítaly jiskry, ale neměřil jsem napětí, ani proud. A otázkou zůstává, co na Vaši přítomnost řekne majitel - zřejmě místní rozlehlé JZD, podle obhlídky.
  V původním popisu  v časopise Modelář z doby asi před 25-ti roky je uvedený směr i na východní vítr. Ten jsem tam ale nikde nenašel.  Severo - severovýchod si zkuste vyzkoušet sami, pokud tam ty potvory nebudou, měl jsem to zespodu na podrážkách, kamarádovi Laďovi jsem pak páchnul v autě.

Kovářová

 

45° (SV) 45°  Malhostovická Pecka - použitelné i pro kombaty


C
hráněný krajinný útvar Pecka - ideální svah pro kombat asi 15km SZ od Brna.
Příjezd: Ze silnice Brno-Tišnov před obcí Čebín (před vápencovým lomem - nelze minout), je odbočka vlevo na Malhostovice. Asi 500m za žel. přejezdem vpravo u silnice ční nad okolní terén vápencový útvar. Parkování  pod kopečkem, Chráněný krajinný útvar  Ideální pro S-SV vítr.


Další svahy v okolí pro kombat, převzato někde z internetu a neověřeno:
Sentice J-JV vítr - vyvážka za obcí (první horizont) směr Veverská Bitýška.
Čebínka - Z - SZ vítr - paseka vedle silnice Brno - Tišnov před obcí Čebín -t ěsně za horizontem před Čebínem ve směru od Brna vlevo skončí les - tam je odbočka vlevo, po asi 200m jste pod svahem. Uvedené lokality jsou opravdu vhodné pouze pro kombat.

top - nahoru

 --1

Rudolf Brym, Brno. Založeno 2001

Přečtěte si podmínky Creative Commons License - non commercial

 

 

 

 

 

 

Úvod Počasí Předpověď Letiště SvahyFotogalerie  Vosa TeamTipy a TrikySoutěžeBazárekOdkazy